Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς. Με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο και όταν επικοινωνείτε μαζί μας, καθώς και στο πλαίσιο της εταιρικής μας επικοινωνίας και της χρήσης πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην προστασία, την ακρίβεια και την ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων.

Όλα τα δεδομένα που αποκαλύπτονται ή διαβιβάζονται από τον χρήστη/επισκέπτη θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο DataProtectionOffice@cchellenic.com

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία με την επωνυμία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Ελλάδα. Email: DataProtectionOffice@cchellenic.com

2.1. Προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με προσωπικές ή πραγματικές περιστάσεις, όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, ηλικία, φύλο κ.λπ.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας, για το δικό μας μάρκετινγκ, για την εταιρική μας επικοινωνία, για τη χρήση των υπηρεσιών μας και για τη λειτουργία του ιστότοπού μας. 

Αυτά υποβάλλονται γενικά σε επεξεργασία και αποθηκεύονται στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση συμβατικών ή έννομων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β και γ GDPR εάν αγοράσετε κάτι από εμάς. «Ευαίσθητα» δεδομένα μπορεί επίσης να επηρεαστούν, ιδίως όσον αφορά εγκληματική συμπεριφορά σύμφωνα με το άρθρο 10 του GDPR, ιδίως για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης ή λειτουργίας του ιστότοπού μας.

Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των εννόμων συμφερόντων μας ή των εννόμων συμφερόντων τρίτου και εάν αυτό το έννομο συμφέρον δεν υπερτερεί του συμφέροντός σας για εμπιστευτικότητα, βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ. 

Διαγράφουμε ή αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο ώστε να μην είναι προσβάσιμα αμέσως μόλις ο σκοπός της επεξεργασίας παύσει να ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει επιβληθεί σε εμάς, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, νομική υποχρέωση να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα πέρα από αυτό το χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα εγείρονται συγκεκριμένες νομικές αξιώσεις εναντίον μας.

Αμέσως παρακάτω σας ενημερώνουμε αναλυτικά για το εύρος και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων καθώς και για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους.

3.1. Επίσκεψη στον Ιστότοπο

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία.

3.1.1. Αντικείμενο της επεξεργασίας των δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει αυτόματα σε εμάς. Αυτάείναι τα παρακάτω:

τύπος προγράμματος περιήγησης

  • έκδοση προγράμματος περιήγησης

  • λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται

  • Διεύθυνση URL παραπομπής

  • Όνομα Hostτου υπολογιστή που έχει πρόσβαση

  • Ημερομηνία και ώρα της αίτησης διακομιστή

  • διεύθυνση IP

  • Τοποθεσία


3.1.2. σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για τους σκοπούς της καταγραφής της χρήσης του συστήματος, της διαδικασίας εξουσιοδότησης και της αξιολόγησης των αρχείων καταγραφής διακομιστή για ανάλυση προβλημάτων. Εάν δεν μας παρέχετε τα δεδομένα σας, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβαση.

3.1.3. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

Η επεξεργασία των προαναφερόμενων δεδομένων είναι προς το έννομο συμφέρον μας ως διαχειριστή του ιστότοπου σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ. Καταρχήν, τα μεμονωμένα σύνολα δεδομένων δεν συγχωνεύονται, αλλά διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα δεδομένα εάν αντιληφθούμε συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης, ιδίως κακόβουλες επιθέσεις.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 21 του GDPR ανά πάσα στιγμή, αναφέροντας τους λόγους. Για το σκοπό αυτό παρακαλώ απευθυνθείτε στη διεύθυνση DataProtectionOffice@cchellenic.com .

3.1.4. Αποδέκτες των δεδομένων

Χρησιμοποιούμε την εταιρεία Costa Limited, 3 Knaves Beech Business Centre, Davies Way, Loudwater, High Wycombe, Buckinghamshire, HP10 9QR, Μεγάλη Βρετανία ως πάροχο υπηρεσιών για τη λειτουργία του ιστοτόπου μας, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας (hosting) και για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής μας, η οποία ενδέχεται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια της εργασίας σας.Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιούνται πάροχοι υπο-υπηρεσιών. Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες, ο πάροχος της υπηρεσίας υποχρεούται συμβατικά να διασφαλίζει πάντα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων και σε καμία περίπτωση να μην επεξεργάζεται ή διαβιβάζει τα δεδομένα σας για δικούς του σκοπούς ή να τα διαβιβάζει σε τρίτους.Για διαβιβάσεις σε χώρα εκτός ΕΟΧ, ο πάροχος των υπηρεσιών βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ.

Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να διαβιβάσουμε τα δεδομένα που συλλέγονται για το σκοπό αυτό στις αρμόδιες αρχές και τα δικαστήρια εάν υπάρχουν εύλογες υποψίες. Αυτό οφείλεται στο έννομο συμφέρον μας για άσκηση κατάλληλης νομικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ. 


3.1.5. Διάρκεια Διατήρησης

Τα δεδομένα που συλλέγονται εδώ θα αποθηκευτούν για περίοδο δύο ετών. Εάν έχουμε εύλογες υποψίες καταχρηστικής συμπεριφοράς και διαβιβάσουμε τα δεδομένα στις αρμόδιες δημόσιες αρχές, αυτά τα δεδομένα θα αποθηκευτούν σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων και θα διαγραφούν μετά το τέλος της νομικής διαδικασίας.

3.1.6. Περαιτέρω επεξεργασία των Δεδομένων

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό αυτό δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία για κανέναν άλλο σκοπό.

3.1.7. Aυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, ούτε πραγματοποιούμε τη λεγόμενη "κατάρτιση προφίλ".

3.2. Έναρξη επικοινωνίας

3.2.1. Αντικείμενο της επεξεργασίας των δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την επεξεργασία του αιτήματος επικοινωνίας σας. Αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα, ανάλογα με τις πληροφορίες που μας στέλνετε μέσω email (στο https://www.costacoffee.gr/epikoinonia) ή μέσω τηλεφώνου:

Διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επωνυμία εταιρείας ή επιχείρησης, αριθμός τηλεφώνου, ιστότοπος επιχειρηματικής μονάδας και, κατά περίπτωση, αριθμός θέσεων εντός και εκτός των εγκαταστάσεών σας, δυνατότητα παροχής καφέ σε πακέτο (coffee-to-go), δυνατότητα πραγματοποίησης παραδόσεων σε πελάτες, εξοπλισμός, εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση και την ημερομηνία επικοινωνίας σας και το περιεχόμενο του αιτήματός σας και την πορεία της αλληλογραφίας (log data).

3.2.2. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων

Η επεξεργασία των δεδομένων σας στο πλαίσιο της έναρξης επικοινωνίας εξυπηρετεί τον μοναδικό σκοπό της προσφοράς ευκολότερης επικοινωνίας με συγκεκριμένες επιλογές απαντήσεων, προκειμένου να διεκπεραιωθεί η επικοινωνία όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και γρήγορα. Για αυτό χρησιμοποιούμε συστήματα που βασίζονται σε αυτοματισμούς. Φυσικά, έχουμε λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας.

3.2.3. Νομική Βάση της επεξεργασίας των δεδομένων

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται σε εκπλήρωση των προσυμβατικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, υπό την προϋπόθεση ότι η επαφή/επικοινωνία χρησιμεύει για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας- συνεργασίας. Για άλλους σκοπούς, ιδίως για την απλή απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα μας, η επεξεργασία πραγματοποιείται με βάση το έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ. Δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία δεδομένα σχετικά με το ποινικές καταδίκες και αδικήματα σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΓΚΠΔ και προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΓΚΠΔ, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της διεκδίκησης, άσκησης ή/και υπεράσπισης νομικών αξιώσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο στ ΓΚΠΔ σε περίπτωση παράνομης συμπεριφοράς.

Εάν δεν παρασχεθούν τα απαιτούμενα δεδομένα, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στο αίτημά σας.

3.2.4. Αποδέκτες των δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα να διαβιβάσουμε τα δεδομένα που συλλέγονται για το σκοπό αυτό στις αρμόδιες αρχές και τα δικαστήρια εάν υπάρχουν εύλογες υποψίες. Αυτό οφείλεται στο έννομο συμφέρον μας για κατάλληλη νομική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ.
Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας επεξεργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτες χώρες.

3.2.5. Διάρκεια Διατήρησης

Τα δεδομένα που συλλέγουμε ως μέρος της επικοινωνίας σας θα αποθηκευτούν από εμάς με σκοπό την επεξεργασία του αιτήματός σας για λόγους καταγραφής τους για τρεις μήνες μετά την τελευταία επικοινωνία. [FK1] Επιπλέον, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο διάστημα προβάλλονται συγκεκριμένες αξιώσεις εναντίον μας. Εάν έχουμε εύλογες υποψίες καταχρηστικής συμπεριφοράς και διαβιβάζουμε τα δεδομένα στις αρμόδιες δημόσιες αρχές, αυτά τα δεδομένα θα αποθηκευτούν σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων και θα διαγραφούν μετά το τέλος της νομικής διαδικασίας.

3.2.6. Περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό αυτό δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία για κανέναν άλλο σκοπό.

3.2.7. Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, ούτε πραγματοποιούμε τη λεγόμενη "κατάρτιση προφίλ".

3.3. Εταιρικές Επικοινωνίες

Στο πλαίσιο της διαδικτυακής μας παρουσίας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας από κοινού με τον αντίστοιχο διαχειριστή της πλατφόρμας σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΓΚΠΔ. Αυτά είναι:

Εταιρείες του Facebook, όπως το Facebook και το Instagram, τις οποίες διαχειρίζεται η Facebook Ireland Ltd, 4 GrandCanalSquare, GrandCanalHarbour, Dublin 2, Ιρλανδία[FK2]

Επισημαίνουμε ρητά ότι έχουμε πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που εσείς ως χρήστης έχετε διαθέσει σε αυτές τις πλατφόρμες. Παρά την κοινή ευθύνη, δεν έχουμε καμία επιρροή σε τυχόν αξιολογήσεις, διαβιβάσεις ή άλλη επεξεργασία των δεδομένων σας για άλλους σκοπούς. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας που υπερβαίνουν τον σκοπό που αναφέρεται εδώ ή / και για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο διαχειριστή της πλατφόρμας. Θα χαρούμε να σας υποστηρίξουμε σε αυτό. Μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας στο DataProtectionOffice@cchellenic.com.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας και το περιεχόμενο της Συμφωνίας των Από Κοινού Υπευθύνων Επεξεργασίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.facebook.com/about/privacy και https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875

3.3.1. Αντικείμενο της Επεξεργασίας των δεδομένων

Λειτουργούμε "fanpages" για εταιρική επικοινωνία σε διάφορες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ως μέρος της εταιρικής μας επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα υποβληθούν σε επεξεργασία εάν αλληλεπιδράσετε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών. Συνήθως αυτά είναι:

Επώνυμο, όνομα, τίτλος, φύλο, αριθμός τηλεφώνου και φαξ και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για να απευθυνθούμε σε εσάς, που προκύπτουν από τις σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας, την ηλεκτρονική ταυτότητα της αντίστοιχης πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης (όνομα χρήστη, φωτογραφία, avatar, λογότυπο), δημοσιευμένες και αδημοσίευτεςσυνεισφορές στην εμφάνιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. σχόλια, αιτήματα, αξιολογήσεις [π.χ. "μου αρέσει"], φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.), δημόσιες και μη δημόσιες αντιδράσεις στις αναρτήσεις μας (απαντήσεις, σχόλια κ.λπ.), καταγραφή αιτημάτων και επικοινωνίας μέσω καναλιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, περιεχόμενο και χρόνος δημιουργίας του αρχείου καταγραφής, άλλη συμπεριφορά απόκρισης σε δραστηριότητες (θετική αντίδραση σε αναρτήσεις).

3.3.2. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων είναι να καταστεί δυνατή η απλή επικοινωνία μέσω της διαδικτυακής μας παρουσίας και να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω άμεσων μηνυμάτων, της λειτουργίας Like ή της λειτουργίας σχολίων. Στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνίας, εμφανίζονται μόνο τα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει στο προφίλ σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα σχόλια και οι επισημάνσεις "μου αρέσει" θα αποθηκεύονται επ 'αόριστον, εφόσον δεν έχετε προβεί στη διαγραφή τους και μπορούν να τα δουν άλλοι χρήστες.

3.3.3. Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο των εννόμων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η γρήγορη και εύκολη επιοινωνία μας.

Εάν δεν θέλετε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, παρακαλούμε να μην αλληλεπιδράτε με τις αναρτήσεις μας.

Εάν το έχετε ήδη πράξει, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή, αναφέροντας τους λόγους. Στείλτε μας ένα emailστο DataProtectionOffice@cchellenic.com

3.3.4. Διαβίβαση των δεδομένων

Σημειώνεται ότι οι αλληλεπιδράσεις σας στην αντίστοιχη πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσγς ενδέχεται να είναι γενικά και δημόσια διαθέσιμες και, ανάλογα με τον τύπο αλληλεπίδρασης και τις ρυθμίσεις σας, μπορούν να προβληθούν και να χρησιμοποιηθούν από χρήστες παγκοσμίως χωρίς τον έλεγχό μας.

3.3.5. Διάρκεια διατήρησης

Δεν ασκούμε καμία επιρροή στη διάρκεια αποθήκευσης των άμεσων μηνυμάτων σας και στις περαιτέρω αλληλεπιδράσεις σας, όπως σχόλια και επισημάνσεις "μου αρέσει" ειδικότερα. Επομένως, εάν επιθυμείτε να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα, σας ζητάμε να καταργήσετε αυτήν την αλληλεπίδραση μέσω του λογαριασμού σας. Εάν χρειάζεστε υποστήριξη για αυτό, είμαστε στη διάθεσή σας. Μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί στο DataProtectionOffice@cchellenic.com.

3.3.6. Περαιτέρω Επεξεργασία των δεδομένων

Δεν γίνεται περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων.

3.3.7. Αυτοματοποιημένη Λήψη αποφάσεων

Τα προαναφερόμενα δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, ούτε πραγματοποιούμε τη λεγόμενη "κατάρτιση προφίλ".

4.1.

Προκειμένου να αυξήσουμε την παρουσία μας στο διαδίκτυο και έτσι να διευκολύνουμε την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με τους επισκέπτες του ιστότοπού μας και την παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λειτουργούμε μια FanPageστην πλατφόρμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Facebook, την οποία διαχειρίζεται η Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία. Επιπλέον, παρουσιάζουμε την εταιρεία μας μέσω ενός εταιρικού προφίλ στην πλατφόρμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Instagram, που λειτουργεί από την Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία. 

4.2. Facebook

4.2.1.

Η λειτουργία της fan page και ειδικότερα η χρήση του "Facebook Insight" έχει ως αποτέλεσμα την από κοινού επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 26 του GDPR από εμάς και από την Facebook Ireland Ltd με σκοπό τη βελτίωση του μάρκετινγκ και των αξιολογήσεων από τη Facebook Ireland Ltd.

4.2.2.

Σημειώνεται ότι παρά την κοινή ευθύνη, δεν έχουμε καμία επιρροή στον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα συλλέγονται, είναι διαθέσιμα και υποβάλλονται σε επεξεργασία. Λαμβάνουμε μόνο μια αξιολόγηση σε ανώνυμη μορφή και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να τη διαβιβάσουμε σε τρίτους.

Ως άτομο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων, έχετε καταρχήν τα ακόλουθα δικαιώματα:

5.1. Δικαίωμα Ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και ανεπίσημα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποια από τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς ως υπεύθυνο επεξεργασία - μαζί με περαιτέρω πληροφορίες όπως οι σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων και οι αποδέκτες τους, πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δεδομένων και πληροφορίες σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της λογικής που χρησιμοποιείται γι’ αυτές. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης σχετικά με τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του GDPR.

5.2. Δικαίωμα διόρθωσης και περιορισμού της επεξεργασίας

Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση εσφαλμένων ή ελλιπών δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων, ώστε να πραγματοποιείται μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή να διεκδικήσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις ή να προστατεύσετε τα δικαιώματα άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος, για παράδειγμα, αν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων.

5.3. Δικαίωμα για φορητότητα των δεδομένων

Μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί αντίγραφο των δεδομένων, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, σε εσάς ή, εάν αυτό είναι τεχνικά εφικτό, σε ένα αναγνωρίσιμο τρίτο μέρος, εφόσον είναι διαθέσιμα σε εμάς, σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.

5.4. Δικαίωμα Διαγραφής

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα εάν δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων.

5.5. Δικαίωμα Εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, αναφέροντας τους λόγους. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να αναφέρουμε και να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερτερούν των συμφερόντων σας ή η επεξεργασία χρησιμεύει για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

5.6. Δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσής σας

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη δήλωση συγκατάθεσής σας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή και χωρίς να αναφέρετε τους λόγους στέλνοντας email στο DataProtectionOffice@cchellenic.com . Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης μέχρι το χρονικό σημείο ανάκλησης. Θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας αμέσως, υπό την προϋπόθεση ότι καμία νομική διάταξη δεν απαιτεί τη διατήρησή τους.

5.7. Υποβολή καταγγελίας

Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας παραβιάζει το δικαίωμά σας στο απόρρητο ή ότι τα δικαιώματά σας περί προστασίας των δεδομένων σας έχουν παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εθνική αρχή. 

Για την Ελλάδα, πρόκειται για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα, με ιστοσελίδα: www.dpa.gr.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Οι χρήστες καλούνται να ενημερώνονται τακτικά σχετικά με το περιεχόμενο της δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Ιούλιος 2022