ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: Ιούλιος 2022

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Πεδίο εφαρμογής

Αυτή η ιστοσελίδα URL· (η «Ιστοσελίδα»)ανήκει στην εταιρεία Costa Limited, μια εταιρεία που έχει ιδρυθεί σύφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας με αριθμό οικείου μητρώου 01270695, με έδρα στο Costa Limited, 3 Knaves Beech Business Centre, Davies Way, Loudwater, High Wycombe, Buckinghamshire, HP10 9QR με ΑΦΜ GB 310031975.

Η διαχείριση της Ιστοσελίδας γίνεται στην Ελλάδα από την COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.(αναφερόμενη παρακάτω ως «Costa»,«εμείς», «εμάς»και «μας»).

Όταν αναφερόμαστε σε «εσάς»ή «σας», εννοούμε εσάς, το άτομο που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα.

Η COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.είναι μια ελληνική εταιρεία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω επιλογές:

  • Μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: infoline@cchellenic.com

  • Μπορείτε να μας καλέσετε στο: 800 11 55 800

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, τότε δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας. Συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο των παρόντων όρων για μελλοντική αναφορά.

Οι παρόντες όροι χρήσης αναφέρονται στις ακόλουθες πρόσθετες πολιτικές, οι οποίες ισχύουν επίσης για την εκ μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας μας:

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους από καιρού εις καιρόν. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα σε τακτά χρονικά διαστήματα για να βεβαιωθείτε ότι είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα. Μπορείτε να διαπιστώσετε πότε τροποποιήσαμε για τελευταία φορά τους παρόντες όρους χρήσης ανατρέχοντας στην ημερομηνία «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ» παραπάνω. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης.

Ενδέχεται να ενημερώνουμε και να κάνουμε αλλαγές στην Ιστοσελίδα μας από καιρού εις καιρόν ώστε να αντικατοπτρίζονται τις αλλαγές στα προϊόντα μας και να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους χρήστες μας με σχετικό περιεχόμενο. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η μορφή και η φύση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μας ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να ενημερώνουμε τις πληροφορίες στην Ιστοσελίδα μας, δεν παρέχουμε καμία ρητή ή σιωπηρή δήλωση, διαβεβαίωση ή εγγύηση, ότι το περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα μας είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο.

6.1 Η Ιστοσελίδα διατίθεται δωρεάν. Δεν εγγυόμαστε ότι η Ιστοσελίδα μας ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτήν θα είναι πάντα προσβάσιμο ή αδιάλειπτα διαθέσιμο. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα επιτρέπεται σε προσωρινή βάση. Μπορούμε να αναστέλλουμε ή να ανακαούλμε ή να περιορίζουμε τη διαθεσιμότητα ολόκληρου ή οποιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας μας για επιχειρηματικούς και επιχειρησιακούς λόγους. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας εάν για οποιονδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε εγκαίρως για οποιαδήποτε αναστολή ή ανάκληση.

6.2 Είστε υπεύθυνοι για να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Είστε επίσης υπεύθυνοι για να διασφαλίσετε ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω της σύνδεσης σας στο Διαδίκτυο έχουν λάβει γνώση των των παρόντων όρων και συμμορφώνονται με αυτούς.

6.3 Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της παρέχονται μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Δεν προορίζονται να ισοδυναμούν με συμβουλές στις οποίες θα πρέπει να βασίζεστε.

7.1 Είμαστε ο ιδιοκτήτης ή ο δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ιστοσελίδα μας και του περιεχομένου και του υλικού που δημοσιεύεται σε αυτήν. Τα έργα αυτά προστατεύονται από νόμους και συνθήκες πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο. Επιφυλαασόμαστε για όλα τα εν λόγω δικαιώματα.

7.2 Θα πρέπει να θεωρείτε ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ενυπάρχουν σε οτιδήποτε βλέπετε ή διαβάζετε στην Ιστοσελίδα μας. Εκτός των όσων ορίζονται στους παρόντες όρους, σας επιτρέπεται μόνο η προβολή και η χρήση των εικόνων και του περιεχομένου που είναι διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα μας για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να αντιγράφετε, να αναπαράγετε, να αναδημοσιεύετε, να μεταφορτώνετε, να αναρτάτε, να τροποποιείτε, να μεταβιβάζετε ή να διανέμετε ή να χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο, οποιεσδήποτε εικόνες ή οποιοδήποτε περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να λάβετε προς τούτο σχετική άδεια από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των εικόνων και του περιεχομένου ενδέχεται να παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ιδιωτικού απόρρητου, καθώς και τους νόμους και κανονισμούς περί επικοινωνιών. Δεν αναλαμβάνουμε κάποια δέσμευση ότι η χρήση του υλικού που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα μας δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών.

7.3 Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε περιεχομένου στην Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό οποιουδήποτε λογισμικού διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας) ενδέχεται σε ορισμένες δικαιοδοσίες να οδηγήσει σε χρηματικές αποζημιώσεις και άλλες αστικές και ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

7.4 Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό που αποστέλλετε σε εμάς μέσω της Ιστοσελίδας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα μέσα θα αντιμετωπίζεται ως κοινό και μη εμπιστευτικό. Είμαστε ελεύθεροι να δημοσιεύουμε, να προβάλλουμε, να αναρτάμε, να διανέμουμε και να χρησιμοποιούμε με οποιονδήποτε οποιεσδήποτε/οποιαδήποτε ιδέες, προτάσεις, σχέδια, τεχνογνωσία και άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε τέτοια επικοινωνία ή υλικό για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ανάπτυξης, της κατασκευής, της διαφήμισης και του μάρκετινγκ της εταιρείας μας και των προϊόντων μας.

8.1 Ενδέχεται να συμπεριλάβουμε στην Ιστοσελίδα μας λειτουργίες που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε το περιεχόμενό σας μαζί μας και με άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας μας. Με την κοινή χρήση περιεχομένου μέσω της Ιστοσελίδας, το περιεχόμενό σας μπορεί να γίνει προσβάσιμο στο κοινό.

8.2 Για όλο το περιεχόμενο που μοιράζεστε μέσω της Ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για τη χορήγηση αυτών των αδειών χρήσης, και ότι το εν λόγω περιεχόμενο συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς και δεν προσβάλλει ή άλλως παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, το εμπορικό απόρρητο, την ιδιωτικότηταή άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου και είναι επιπλέον απαλλαγμένο από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

8.3 Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι δεν επιδιώκουμε ούτε ενθαρρύνουμε την υποβολή περιεχομένου που περιέχει ιδέες ή προτάσεις σχετικά με την Ιστοσελίδα μας, την επιχείρησή μας ή τις επιχειρήσεις των συνδεδεμένων οντοτήτων μας. Εάν μας στείλετε οποιεσδήποτε ιδέες ή προτάσεις, ανεξάρτητα από το θέμα, εμείς και οι συνδεδεμένες οντότητες μας δεν φέρουμε καμία υποχρέωση σε σχέση με τις εν λόγω ιδέες ή προτάσεις και ενδέχεται να τις χρησιμοποιήσουμε για οποιονδήποτε σκοπό.

9.1 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας μόνο για νόμιμους σκοπούς. Απαγορεύεται:

9.1.1 να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει τους εν λόγω όρους ή οποιονδήποτε ισχύοντα τοπικό, εθνικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό.

9.1.2 να προβαίνετε σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη, να διαταράξει ή να παρεμποδίσει με άλλο τρόπο τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε εξοπλισμού, δικτύου ή λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

9.1.3 να κάνετε κατάχρηση της Ιστοσελίδας ή να εισαγάγετε εν γνώσει σας ιούς, trojans, worms, λογικές βόμβες, λογισμικό κατασκοπείας ή άλλο κώδικα υπολογιστή, αρχείο ή πρόγραμμα που είναι επιβλαβές ή διεισδυτικό ή προορίζεται να προκαλέσει βλάβη ή να παραβιάσει τη λειτουργία ή να παρακολουθήσει τη χρήση οποιουδήποτε υλισμικού, λογισμικού ή εξοπλισμού.

9.1.4 να προσπαθείτε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας, στον διακομιστή στον οποίο αποθηκεύεται η Ιστοσελίδα μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων συνδεδεμένη με την Ιστοσελίδα μας.

9.1.5 να επιτίθεστε στην Ιστοσελίδα μέσω επίθεσης άρνησης παροχής υπηρεσιών ή κατανεμημένης επίθεσης άρνησης παροχής υπηρεσιών.

9.1.6 να περιορίζετε ή να εμποδίζετε οποιοδήποτε πρόσωπο να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα μας (συμπεριλαμβανομένης της πειρατείας ή αλλοίωσης οποιουδήποτε τμήματος της Ιστοσελίδας μας).

9.1.7 να αναπαράγετε, να αντιγράφετε, να πωλείτε, να μεταπωλείτε ή να εκμεταλλεύεσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό οποιοδήποτε τμήμα, χρήση ή πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας.

9.1.8 να τροποποιείτε, να προσαρμόζετε, να μεταφράζετε, να κάνετε αντίστροφη μηχανική, να αποσυνθέτετε ή να αποσυναρμολογείτε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας μας, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία.

9.1.9 να απομακρύνετε οποιαδήποτε ένδειξη περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού σήματος ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας από την Ιστοσελίδα μας ή από υλικό που προέρχεται από την Ιστοσελίδα μας.

9.1.10 να ενσωματώνετε ή να αντιγράφετε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας μας χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

9.1.11 να δημιουργείτε μια βάση δεδομένων με τη συστηματική μεταφόρτωση και αποθήκευση όλου ή οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι προσβάσιμο στην Ιστοσελίδα μας.

9.1.12 να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε ρομπότ, αράχνη, εφαρμογή αναζήτησης / ανάκτησης ιστοσελίδων ή άλλη χειροκίνητη ή αυτόματη συσκευή για ανάκτηση, ευρετήριο, «απόξεση»,«εξόρυξη δεδομένων» ή με οποιονδήποτε τρόπο να αναπαράγετε ή να παρακάμπτετε τη δομή πλοήγησης ή παρουσίασης της Ιστοσελίδας μας χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

9.1.13 να δημοσιεύετε οποιαδήποτε μη ζητηθείσα ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, προωθητικό υλικό, «ανεπιθύμητη αλληλογραφία», «spam», «αλυσιδωτές επιστολές»,«σύστημα πυραμίδας» ή επενδυτική ευκαιρία, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή προσέλκυσης · ή

9.1.14 να δημοσιεύετε οποιαδήποτε σημαντική μη δημόσια πληροφορία σχετικά με ένα πρόσωπο ή μια εταιρεία χωρίς την δέουσα εξουσιοδότηση για αυτό.

9.2 Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας ή / και μοιράζεστε περιεχόμενο μαζί μας, σας απαγορεύεται να δημοσιεύετε οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο:

9.2.1 είναι δυσφημιστικό για οποιοδήποτε άτομο.

9.2.2 είναι άσεμνο, προσβλητικό, εμπαθές ή προκλητικό.

9.2.3 εκφοβίζει, προσβάλλει, τρομοκρατεί ή εξευτελίζει οποιοδήποτε άτομο.

9.2.4 προωθεί υλικό σεξουαλικού περιεχομένου.

9.2.5 προωθεί τη βία.

9.2.6 προωθεί τις διακρίσεις με βάση (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία.

9.2.7 παραβιάζει τυχόν δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικού απόρρητου, δικαιωμάτων δημοσιότητας, δικαιωμάτων ιδιωτικότητας και ηθικών δικαιωμάτων.

9.2.8 προωθεί ή ενθαρρύνει την τρομοκρατία ή οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή αντικοινωνική συμπεριφορά.

9.2.9 απειλεί, κακοποιεί, παρενοχλεί, αναστατώνει ή θορυβεί οποιοδήποτε άτομο.

9.2.10 είναι αναληθές, παραπλανητικό ή πιθανό να εξαπατήσει οποιοδήποτε πρόσωπο.

9.2.11 υποδύεται οποιοδήποτε άτομο ή διαστρεβλώνει την ταυτότητα σας ή τη σχέση σας με οποιοδήποτε άτομο.

9.2.12 περιέχει προσωπικά στοιχεία κάποιου άλλου ή εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν άλλους ανθρώπους.

9.2.13 περιέχει οποιαδήποτε διαφήμιση ή προάγει οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή περιέχει διαδικτυακούς συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες ή

9.2.14 προωθεί μια πολιτική ατζέντα.

9.3 Ενδέχεται να αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές για την επιβολή του νόμου και θα συνεργαστούμε πλήρως με τις εν λόγω αρχές και θα συμμορφωθούμε με τις δικαστικές αποφάσεις που μας ζητούν ή μας κατευθύνουν να αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να μετριάσουμε και να καταργούμε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό ή να ακυρώνουμε οποιονδήποτε σύνδεσμο ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας.

9.4 Αν και μπορούμε να παρακολουθούμε και να μετριάζουμε το περιεχόμενο ή το υλικό που υποβάλλεται μέσω της Ιστοσελίδας μας, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να το πράξουμε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οτιδήποτε περιέχεται σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τυχόν σφάλματος, δυσφήμισης, παράλειψης, ψεύδους, χυδαιότητας, βλασφημίας, διάκρισης ή ανακρίβειας.

9.5 Δεν εγγυόμαστε ότι η Ιστοσελίδα θα είναι απολύτως ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα ή ιούς. Είστε υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της δικής σας τεχνολογίας πληροφοριών, των προγραμμάτων υπολογιστών και της πλατφόρμας σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όπως ορίζεται στην Πολιτική Απορρήτου μας.

11.1 Παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση των πληροφοριών στην Ιστοσελίδα μας, δεν παρέχουμε καμία ρητή ή σιωπηρή δήλωση, διαβεβαίωση ή εγγύηση, ότι το περιεχόμενο τρίτων στην Ιστοσελίδα μας είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο, εκτός εάν έχουμε ρητή γνώση του περιεχομένου τρίτων στην Ιστοσελίδα μας που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

11.2 Όπου η Ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτους, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για την ενημέρωσή σας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου, την ασφάλεια ή τις πρακτικές των εν λόγω ιστοσελίδων τρίτων. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται σε εσάς μόνο για διευκόλυνση και η συμπερίληψή τους δεν συνεπάγεται αξιοπιστία ή έγκριση από εμάς του περιεχομένου οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτων. Η χρήση των ιστότοπων και των πόρων τρίτων γίνεται με δική σας ευθύνη.

11.3 Το περιεχόμενό μας μπορεί να φιλοξενηθεί στο YouTube ή σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης λειτουργούν με τους δικούς τους όρους χρήσης και πολιτικής απορρήτου που είναι ξεχωριστοί από τους δικούς μας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου, την ασφάλεια ή τις πρακτικές του YouTube ή άλλων πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

12.1 Τίποτα στους παρόντες όρους δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας για:

12.1.1 θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλειά μας

12.1.2 απάτη ή δόλια παραπλάνηση · και

12.1.3 οποιοδήποτε θέμα για το οποίο θα ήταν παράνομο για εμάς να αποκλείσουμε ή να περιορίσουμε την ευθύνη μας.

12.2 Τίποτα στους παρόντες όρους δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

12.3 Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς και δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια κερδών, απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, διακοπή εργασιών ή απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών.

12.4 Η συνολική ευθύνη μας προς εσάς για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες όρους, είτε πρόκειται για σύμβαση (συμπεριλαμβανομένης της οποιασδήποτε αποζημίωσης), είτε για αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της βαρειάς αμέλειας) είτε με άλλο τρόπο θα περιορίζεται στο ποσό των 100 Ευρώ.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή παράπονο σχετικά με την Ιστοσελίδα μας ή τους εν λόγω όρους χρήσης, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας μία από τις επιλογές που αναφέρονται παραπάνω στην Ενότητα 1.

Μπορούμε να καταγγείλουμε/τερματίσουμε - σε συνέχεια της εκπνοής της προηγούμενης ειδοποίησης - την πρόσβασή σας ή τη χρήση της Ιστοσελίδας μας, ή οποιουδήποτε μέρους της, οποιαδήποτε στιγμή για σοβαρό λόγο, ιδίως εάν παραβιάζετε τους παρόντες όρους. Μετά από οποιονδήποτε οποιαδήποτε/οποιονδήποτε τέτοια/τέτοιο κατεγγελία/τερματισμό, το δικαίωμα πρόσβασης ή χρήσης της Ιστοσελίδας μας θα παύσει αμέσως. Η καταγγελία/ο τερματισμός της πρόσβασής σας και χρήσης της Ιστοσελίδας μας για σοβαρό λόγο μπορεί να γίνει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς, ιδίως όταν (i) παραβιάζετε ουσιωδώς τους παρόντες όρους χρήσης, ιδίως τις Ενότητες 7, 8 και 9 ή (ii) όταν η εκ μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας μας παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους. Η καταγγελία/ο τερματισμός της πρόσβασής σας ή της εκ μέρους σας χρήσης της Ιστοσελίδας μας δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του έτερου μέρους.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη, εν όλω ή εν μέρει, θεωρηθεί παράνομη, άκυρη ή άλλως μη εφαρμόσιμη, τότε η διάταξη αυτή, ή το μέρος αυτής, θα διαχωρίζεται από τους παρόντες όρους και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων.

Εάν δεν επιδιώξουμε την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσής σας βάσει των παρόντων όρων, ή αν δεν εξασκήσουμε τα δικαιώματά μας εναντίον σας, ή εάν καθυστερήσουμε να το πράξουμε, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε παραιτηθεί από τα δικαιώματά μας εναντίον σας και δεν σημαίνει ότι δεν οφείλετε να συμμορφώνεστε με τις εν λόγω υποχρεώσεις. Εάν παραιτηθούμε από μια αξίωση πηγάζουσα από την εκ μέρους σας αθέτηση κάποιας υποχρέωσής σαςσας ή εκ μέρους σας παραβίαση οιουδήποτε εκ των παρόντων όρων, θα το κάνουμε μόνο εγγράφως και αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραιτηθούμε αυτόματα από οποιαδήποτε αξίωση πηγάζουσα από την εκ μέρους σας μεταγενέστερη αθέτηση κάποιας υποχρέωσής σας ή την μεταγενέστερη παραβίαση οιουδήποτε εκ των παρόντων όρων.

17.1 Οι παρόντες όροι διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι η πρόσβαση σας και η χρήση της Ιστοσελίδας και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτήν (συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία.

17.2 Εάν είστε κάτοικος χώρας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατευθύνουμε αυτήν την Ιστοσελίδα (ή / και ασκούμε τις εμπορικές ή επαγγελματικές δραστηριότητές μας σε σχέση με την Ιστοσελίδα) στη χώρα στην οποία είστε κάτοικος, θα επωφεληθείτε από τυχόν υποχρεωτικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας στην οποία είστε κάτοικος. Τίποτα στους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένης της Ενότητας 17.1, δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή να βασίζεστε σε τέτοιες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της εγχώριας νομοθεσίας.

Εάν είστε καταναλωτής που κατοικεί σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιθυμείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικτυακή επίλυση διαφορών, παρακαλούμε ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ο σύνδεσμος αυτός παρέχεται όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε ούτε συμμετέχουμε στη διαδικτυακή επίλυση διαφορών.